EN 11612: bescherming tegen hitte en vlammen

De EN 175 is de algemene Europese normering voor persoonlijke beschermingsmiddelen die worden gebruikt voor oog- en gelaatsbescherming bij laswerkzaamheden en soortgelijke processen, zoals snijwerkzaamheden. Oog- en gelaatsbescherming met een EN 175 certificering moeten een minimale grootte van het gezichtsveld hebben om laswerkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren. Daarnaast omvat de certificering dat alle gebruikte materialen ondoorzichtig moeten zijn in de interne delen om lichtweerkaatsing te voorkomen tijdens het lassen. Specifiek beschermen EN 175 gecertificeerde PBM tegen spatten van gesmolten metaal en andere vaste hete stoffen.

Dit is een optionele test die wordt aangeduid met een ‘9’ markering op het product. Een compleet overzicht van optionele bescherming vindt u in de algemene EN 166 normering. Ook geeft de EN 175 normering iets aan over de mechanische weerstand van lasbrillen en lasmaskers. EeDe EN 11612 is de Europese normering voor werkkleding dat de drager tegen hitte en vlammen beschermd. Houdt er rekening mee dat las- en brandweerkleding niet onder deze normering vallen. Afhankelijk van het beschermingsniveau, is de drager van de gecertificeerde werkkleding voor een korte tijd beschermd tegen blootstelling aan hitte of vlammen. De mate van bescherming is ingedeeld in zes beschermingscategorieën (A t/m F), die elk een ander soort hitte representeren. Het aantal prestatieniveaus (cijfers) is tussen haakjes genoteerd achter de categorie. Des te hoger dit cijfer, des te langer de werkkleding bescherming biedt tegen de hitte.

A: beperkte vlamspreiding
B: convectie hitte (1 t/m 3)
C: stralingshitte (1 t/m 4)
D: vloeibare spatten aluminium (1 t/m 3)
E: vloeibare spatten ijzer (1 t/m 3)
F: contacthitte (1 t/m 3)
n ‘F’ markering duidt een lage weerstand van 45 m/s aan en een ‘B’ markering duidt een middelmatige weerstand van 120 m/s aan.