EN 14126: bescherming tegen infectieverwekkers

In norm EN14126 zijn de prestatie-eisen en testmethoden voor beschermende kleding tegen besmettelijke agentia vastgesteld. De norm stelt eisen aan het materiaal en de kwaliteit van beschermende kleding om de drager te beschermen tegen schadelijke stoffen en infectieverwekkers.

Denk hierbij aan kleine organismen zoals virussen, bacteriën en schimmels die een infectieziekte kunnen veroorzaken bij mensen. Beschermende pakken die voldoen aan de EN14126 norm bieden de huid voldoende bescherming tegen infectieverwekkers en beperken de verspreiding van ziektekiemen.