EN 407: beschermende handschoenen tegen thermische risico’s

De EN 407 normering specificeert de vereisten en testmethoden voor handschoenen die bescherming bieden tegen hitte en vuur, ofwel thermische risico’s. De mate van bescherming wordt aangegeven door een zesdelige reeks prestatieniveaus. Des te hoger het getal in deze reeks, des te beter de beschermende prestaties van de handschoenen tegen thermische risico’s. Voor meer informatie over de verschillende prestatieniveaus verwijzen we naar de lijst hieronder. Daarnaast moeten werkhandschoenen die beschermen tegen thermische risico’s minimaal voldoen aan prestatieniveau 1 van schuur- en scheurweerstand zoals omschreven in de EN 388 normering.

Lijst met prestatieniveaus zoals omschreven in EN 407

1: brandeigenschappen van het materiaal goedgekeurd
2: maximale contact hitte voldoende
3: convectieve warmtetest doorstaan
4: stralingswarmtetest doorstaan
5: voldoende bescherming tegen kleine spatjes gesmolten metaal
6: voldoende bescherming tegen grote hoeveelheden gesmolten metaal
X: dit prestatieniveau is niet getest
0: de handschoen voldoet niet aan de minimaal gestelde eisen op dit prestatieniveau