EN 471

De norm EN 471 wordt gesteld bij kleding die de aanwezigheid van de gebruiker visueel moet benadrukken om hem/haar meer te laten opvallen in gevaarlijke situaties. Zowel bij dag als bij nacht (denk aan belichting door koplampen van voertuigen) moet deze kleding de drager laten opvallen. In deze norm worden dan ook de vereisten vastgelegd voor hoge zichtbaarheidskleding en het is daarom de meest voorkomende normering. De EN 471 beschrijft opvallende fluorescerende kleding met goedgekeurde reflectie. In de norm zelf wordt dit waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid voor professioneel gebruik genoemd.

De classificering wordt voor elk product in twee getallen aangegeven. De totale klasse van het kledingstuk wordt aangegeven met het bovenste getal. Dit is afhankelijk van de oppervlakte van het fluorescerende en reflecterende materiaal. Hoe hoger het getal, hoe meer fluorescerend materiaal aanwezig is op de kleding en hoe beter de zichtbaarheid van de kleding is. Dit wordt gemeten per vierkante meter. Alle producten worden geclassificeerd van 1 tot 3. Klasse drie biedt de hoogste veiligheid. Wanneer een enkel product op zich niet met klasse 3 gecertificeerd is, is het nog mogelijk om deze classificering te behalen door op de juiste wijze producten met elkaar te combineren.

De mate van reflecteren van het reflecterend materiaal wordt aangegeven met het onderste getal. Wederom zijn er drie klassen, waarbij drie de hoogste veiligheidsnorm is. Echter, klasse twee wordt het meest vereist en de meeste werkkleding valt/voldoet hier dan ook aan.

Werkkleding kan dus ook een gecombineerde certificering verkrijgen. Dan is er sprake van een combinatie van een hoeveelheid reflecterend materiaal en een combinatie van kledingstukken. Soms kan hierdoor de werkkleding, enkel in combinatie, in een hogere klasse worden ingedeeld.

Per klasse zijn er regels die stellen of u wel of niet kunt werken. Zo is hoge zichtbaarheidskleding uit klasse 1 te gebruiken in situaties met risico op ongelukken en met een laag botsingsrisico. Ook voor extra zichtbaarheid binnen een bedrijf is het geschikt en voor verkeersregelaars die vooral bij (gedeeltelijk) daglicht werken. Het is niet geschikt voor werk langs openbare wegen. En zo zorgt werkkleding met klasse 2 voor een goede zichtbaarheid tijdens werkzaamheden zoals koeriersdiensten, de wegenbouw en bij schemerend licht. Het is daarmee geschikt voor wegwerkzaamheden langs openbare wegen bij een maximale snelheid tot 50 km/uur. Producten met klasse 3 mogen tot slot gebruikt worden bij wegen met hogere toegelaten snelheden (in ieder geval tot 90 km/uur). Deze classificering is verplicht bij werkzaamheden in het donker en verkleint sterk het risico op ongevallen.