EN 511 bescherming tegen geleiding kou en contact kou

De EN 511 specificeert de bescherming van werkhandschoenen tegen geleidings- en contactkoude tot een temperatuur van -50°C. De normering omvat een reeks van drie prestatieniveaus. Deze verwijzen naar specifieke beschermende eigenschappen van de handschoen, zoals omschreven in de onderstaande lijst. Des te hoger de score voor een prestatieniveau, des te betere bescherming de handschoen biedt. Daarnaast moeten werkhandschoenen die beschermen tegen koude voldoen aan prestatieniveau 1 van de schuur- en scheurweerstand, zoals omschreven in EN 388.

A: geleidingskoude (score 0-4)
B: contactkoude (score 0-4)
C: Waterafstotendheid (score 1 wanneer er minimaal 30 minuten geen water binnendringt, anders score 0)