EN ISO 21420 algemene vereisten voor werkhandschoenen

EN ISO 21420 is de normering voor de algemene vereisten en testprocedures voor werkhandschoenen. De normering specificeert eisen omtrent ontwerp en constructie, onschadelijkheid, comfort, efficiëntie, markering en informatie. Deze eisen gelden voor alle vormen van handbescherming, zoals armbeschermers, handschoenen en beschermende handschoenen.

De norm specificeert strenge eisen aan de gebruikte grondstoffen, waarbij strenge grenswaarden gelden voor gevaarlijke en zorgwekkende stoffen. Zo mogen materialen die in direct contact komen met de huid nooit leiden tot irritatie, allergische reacties of andere risico’s voor de gezondheid. Daarnaast definieert de norm richtlijnen op het gebied van handschoenmaten en precisie-eigenschappen. Ook gelden er strenge eisen op het gebied van etikettering. Zo moet een gebruiker altijd de productiedatum en het batchnummer kunnen traceren en moeten de handschoenen een houdbaarheidsdatum hebben.