EN170: uv-filters

In de Europese normering EN170 zijn de eisen voor ultravioletfilters vastgelegd. Deze eisen omvatten het minimale beschermingsniveau van het uv-filter en de maximale doorlaatbaarheid van ultraviolette straling. Filters van niveau 2 en 3 bieden bescherming tegen uv-straling en vallen onder de EN170 normering. Wanneer er voor langere tijd te veel uv-straling in uw ogen terechtkomt, kan dit de transparantie van uw ogen aantasten. Dit kan uiteindelijk leiden tot blijvend gezichtsverlies. Het is daarom belangrijk dat uw ogen goed beschermd zijn tegen uv-straling wanneer de werkzaamheden hierom vragen. Veiligheidsbrillen met een EN170 normering bevatten brilglazen met uv-filters die voldoen aan de vastgestelde beschermingsniveaus 2 en 3, en de maximale doorlaatbaarheid van uv-straling. Let er wel op dat uv-filters geen goede bescherming bieden tegen het kijken in een vlamboog, maar alleen tegen uv-straling.