EN172: zonlichtfilters voor industriële toepassingen

In de Europese normering EN172 zijn de eisen voor zonlichtfilters voor industrieel opgenomen. De EN172 normering omschrijft de minimale eisen aan filters in veiligheidsbrillen voor het tegenhouden van zonnestraling. Hierbij wordt gericht op veiligheidsbrillen voor industriële toepassingen. In de EN172 normering zijn minimale veiligheidseisen vastgelegd aan zonlichtfilters met betrekking tot de mechanische en optische kenmerken. Filters van niveau 5 en 6 bieden een goede bescherming tegen zonlichtstraling. Daarnaast moeten veiligheidsbrillen met een EN172 normering tevens altijd voldoen aan de algemene eisen voor oogbescherming zoals omschreven in de EN166 normering.