Eu Ecolabel

Het Ecolabel is het Europese milieukeurmerk voor non-food producten en diensten. Het doel van het label is om duurzamere consumptie en productie te stimuleren. Het identificeert namelijk duurzame producten en diensten (dat wil zeggen, producten en diensten die zijn geproduceerd met een lagere milieubelasting van onder andere energie, grondstoffen, water, schadelijke stoffen, afval en verpakkingen) met een logo van een bloem. Consumenten herkennen zo eenvoudiger welke duurzame keuzes zij kunnen maken. Het Ecolabel wordt ondersteund door alle EU-lidstaten, de Europese Commissie, en door IJsland, Noorwegen en Lichtenstein. Enkel producten die voldoen aan de strenge eisen op het gebied van milieu en kwaliteit kunnen worden gecertificeerd met een label van het keurmerk. Iedere Europese lidstaat heeft een eigen instantie die voor de implementatie van het keurmerk in dat land verantwoordelijk is. Zij controleren de criteria en vragen certificeringen aan voor producten of diensten. SMK doet dit voor Nederland. Bij gecertificeerde producten kunt u denken aan schoonmaakartikelen, kleding, schoenen, klus- en bouwmateriaal (zoals verf) en diverse apparaten.

De eisen van het keurmerk gaan over de gehele levenscyclus van een product of dienst. Dat betekent het dus dat het begint bij de grondstoffen en reikt tot de recycling of opruiming van het product. Per productgroep worden criteria opgesteld die de impact op het milieu, in de fase waarin die het grootst is, moeten verkleinen. Bij textiel gaat dat bijvoorbeeld om een groot milieu-impact als het wordt bedrukt, geverfd of bijvoorbeeld gebleekt.

Voor producenten en leveranciers is het EU Ecolabel dus een betrouwbaar bewijs voor een milieuvriendelijker product of dienst, die ook een verminderde negatieve impact heeft op de volksgezondheid, natuurlijke hulpbronnen en het klimaat.