Filtering Face Pieces 1 FFP1

Mondneusmaskers bestaan in allerlei soorten en maten. Deze mondneusmaskers hebben ook allemaal een andere functie. Per isolatievorm worden er dan ook verschillende beschermingsmiddelen gebruikt. De meeste mondneusmaskers worden aangeduid met FFP en een nummer erachter. FFP staat voor Filtering Face Pieces. De cijfers tonen de categorie aan waartoe het desbetreffende mondneusmasker wordt gerekend. Zo staan de cijfers voor de mate van bescherming, waarbij FFP1 de minste bescherming biedt en officieel een ademhalingsbeschermingsmasker heet. Bij druppelisolatie wordt zo’n FFP1 mondneusmasker gebruikt. Bij aerogene isolatie is een FFP2 masker meer geschikt. In de zorg worden vooral deze FFP1 en FFP2 maskers gebruikt. Een chirurgisch mondneusmasker heeft als doel om de uitgeademde lucht te filteren en de omgeving van de drager te beschermen tegen druppels die ontstaan bij spreken, hoesten en niezen. Een chirurgisch masker is niet geschikt als ademhalingsbeschermingsmasker, zoals de FFP1 en FFP2 maskers.

Een FFP1 mondneusmasker moet minimaal 80% van de (vochtige) luchtdeeltjes tegenhouden. Het dragen van een FFP1 masker is geschikt wanneer er grote druppels vrijkomen bij het praten, hoesten en dergelijke. U kunt hierbij denken aan griep of luchtweginfecties. Omdat deze druppels relatief zwaar zijn, blijven ze minder lang door de lucht zweven en worden ze daardoor over een minder grote afstand verspreid. Met name in dicht contact met een ander komen deze maskers dus goed van pas.

Alle FFP mondneusmaskers hebben een CE-markering. De maskers moeten voldoen aan de Europese Verordening Persoonlijke Beschermingsmiddelen (EC 2016/425) en worden getoetst op basis van de norm NEN-EN 149 +A1. Een inspectie genaamd Inspectie SZW houdt hier toezicht op indien de maskers voor professioneel gebruik bestemd zijn. Hiernaast stelt elke FFP categorie dus specifieke vereisten aan de ademhalingsbeschermingsmaskers. In elk geval moet een mondneusmasker goed aansluiten, op tijd vervangen worden en dus niet hergebruikt worden.