Filtering Face Pieces 2 (FFP2)

Filtering Face Pieces 2 is de meest gebruikte veiligheidsklasse van stofmaskers, waarbij het cijfer voor de mate van bescherming staat. FFP2-maskers filteren 94% van de luchtdeeltjes en bieden een optimale bescherming tegen niet-giftig fijnstof. Veiligheidsklasse FFP1 biedt de minste bescherming en FFP3 biedt de meest optimale bescherming tegen giftig fijnstof. FFP2-maskers zijn geschikt voor de meeste werkomgevingen met gezondheidsschadelijke en mutagene stoffen in de lucht. Hieronder vindt u de specificaties van stofmaskers met beschermingsklasse FFP2.

• Bescherming tegen vaste en vloeibare gezondheidsschadelijke soorten stof, rook en aerosolen
• Bescherming tegen fibrogene deeltjes (luchtweg irriterende deeltjes)
• Totale lekkage van maximaal 11%
• Hooguit 10-voudige overschrijding van de werkplekgrenswaarde