Filtering Face Pieces 3 (FFP3)

Filtering Face Pieces 3 is de hoogste veiligheidsklasse van stofmaskers, waarbij het cijfer voor de mate van bescherming staat. FFP3-maskers filteren 99% van de luchtdeeltjes en beschermen de drager tegen het inademen van giftig fijnstof. Dit is de hoogst mogelijke klasse in adembescherming. FFP3-maskers worden veel gebruikt in de chemische industrie. Hieronder vindt u de specificaties van stofmaskers met beschermingsklasse FFP3.

• Bescherming tegen giftige en gezondheidsschadelijke soorten stof, rook en aerosolen
• Bescherming tegen kankerverwekkende en radioactieve schadelijke stoffen en ziekteverwekkers (virussen, bacteriën en schimmels)
• Totale lekkage van maximaal 5%
• Hooguit 30-voudige overschrijding van de werkplekgrenswaarde