Gootsteenwaardig product

Deze normering geeft aan dat het product met dit label door de gootsteen gespoeld kan en mag worden. Het product is dan vrij van materialen/stoffen en eigenschappen die verstoppingen veroorzaken. Alles wat u door de gootsteen spoelt, komt namelijk in het riool terecht. Sommige producten kunnen het riool verstoppen en/of vervuilen. Daarom mag u niet zomaar al uw (schoonmaak)resten en afval door de gootsteen spoelen. Vet of olie kan zich bijvoorbeeld afzetten tegen de wanden van het riool en zo een verstopping veroorzaken. Ook medicijnresten vormen een voorbeeld die zorgt voor oponthoud in het riool. Wanneer een product dit symbool draagt, betekent dit dat het u wel vrij staat om het door de gootsteen te spoelen.

Daarbij zorgen gootsteenwaardige producten ook voor een mindere belasting van het milieu. Het zuiveren van rioolwater belast namelijk het milieu en kost ook energie en geld. Wanneer er afval of schadelijke stoffen zitten in het rioolwater die er niet horen, moet de rioolzuivering harder werken en wordt het milieu meer aangetast. Verstopte rioolbuizen kunnen tevens leiden tot stank, overlast, viezigheid of zelfs overstromingen in huis of op straat. Gootsteenwaardige producten zorgen ervoor dat het rioolwater vrij en schoon blijft. Bovenstaande normering en label maken het u eenvoudig om te herkennen of het product onschadelijk door de gootsteen gespoeld kan worden.