Nordic Swan Ecolabel

Het Nordic Swan Ecolabel is het officiële milieukeurmerk voor fabrikanten uit Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken en IJsland. Het keurmerk is vergelijkbaar met het Nederlandse Milieukeur. Wanneer een product het Nordic Swan Ecolabel bevat, betekent dit dat het product één van de minst milieubelastende in zijn categorie is. Bij de bepaling is onder meer rekening gehouden met de milieubelasting van de gebruikte energie, gevaarlijke chemische stoffen, afval en de verpakking.

Scandinavische producenten die zijn aangesloten bij het label, moeten aan bepaalde criteria voor milieu, kwaliteit en gezondheid voldoen. Iedere drie jaar wordt uitvoerig getest of een producent nog aan de gestelde criteria voldoet.