Recycle verpakkingen: doospapier

Wanneer u bovenstaande afbeelding ziet bij een product, betekent dit dat de verpakking van het product, in de vorm van een doos of box, recyclebaar is. Sterker nog, u kunt recycleverpakkingendoospapier hergebruiken (gebruik het bijvoorbeeld voor retourneren of maak er in het magazijn opvulmateriaal van), composteren (maak er een voedingsbodem van) of recyclen (verwerk het in bedrijven tot verschillende eindproducten, zoals schrijfpapier). Zowel papier als karton hebben namelijk dezelfde organische grondstof: hout. Om specifieker te zijn, de grondstof bestaat uit houtvezels. En hout is een volledig hernieuwbaar product, maar door de stijgende vraag naar hout neemt de houtkap toe. Papier- en kartonrecycling zorgt ervoor dat er minder bomen moeten worden gekapt, er minder water en elektriciteit nodig is tijdens de productie en er een lagere CO2-uitstoot is (oud papier wordt namelijk bij huis opgehaald en in hetzelfde land verwerkt). Recyclebaar verpakkingsdoospapier draagt dus bij aan een circulaire economie en een afgeronde grondstoffencirkel.