Reduce Reuse Recycle

Reduce, Reuse & Recycle is een simpel stappenplan die consumenten, bedrijven en gemeenten stimuleert om goederen die al eerder vervaardigd zijn te blijven gebruiken of bij vervangende producten beperkt gebruik te maken van grondstoffen voor de productie ervan. Het vormt een basisregel voor duurzaam leven en circulariteit. De drie R’s helpen om de hoeveelheid afval die we moeten weggooien te verminderen. Het wordt ook wel de Waste Hierarchy genoemd, waarbij het belangrijkste onderdeel het reduceren is (ofwel minder consumeren). Het begint met de hoeveelheid afval die u (als bedrijf of consument) produceert te verminderen, ofwel de R van Reduce. Daarna volgt de R van Reuse, waarbij het zoveel mogelijk hergebruiken van items voordat ze vervangen worden het principe is. Tot slot is het belangrijk om items te recyclen waar mogelijk (de R van Recycle).

Bij reduceren kunt u producten kiezen met minder verpakking, in bulken kopen, naar items zoeken die opnieuw gebruikt kunnen worden en alleen producten kopen die u nodig heeft. Transport, afval, plastic, energie, chemicaliën, vlees, water, aankopen, elektronica, kleding worden met dit principe allemaal gereduceerd. Het verminderen van de hoeveelheid afval die we allemaal produceren, komt het milieu aanzienlijk en eenvoudig ten goede. Bij het hergebruiken gaat het om het bekijken hoe bepaalde items opnieuw kunnen gebruiken (idealiter meerdere keren) op creatieve wijze, voordat ze vervangen worden. Hierbij komt het bijkomstige voordeel dat u, naast het helpen van het milieu, ook geld kunt besparen. Bij recyclen gaat het om het zorgen dat items gescheiden worden die kunnen worden gerecycled, wat inhoudt dat ze voor een nieuw doeleinde gebruikt kunnen worden. Glas, karton, aluminium of lege batterijen zijn hier voorbeelden van.

Het gebruik van de 3 R’s helpt ook de hoeveelheid ruimte die nodig is voor stortplaatsen (de plekken waar afvalstoffen worden gestort) te minimaliseren. Deze drie stappen zijn tevens terug te vinden in de tien R’s voor het verbeteren van circulariteit. Deze Reduce, Reuse & Recycle normering garandeert dus dat de hoeveelheid afval voor het produceren, aanbieden, leveren en consumeren van het product verminderd is door het stappenplan met de 3 R’s te volgen.