Type II EN 14683 Chirurgische maskers

De EN 14683 normering omschrijft de eisen die zijn gesteld aan de constructie, de werking en de testmethoden van chirurgische maskers. Deze standaard is met klem niet van toepassing voor maskers die bedoeld zijn om het medisch personeel te beschermen. Chirurgische maskers zijn in de eerste plaats bedoeld om de patiënt beschermen tegen besmetting met micro-organismen (uit de mond of neus van medisch personeel). Volgens de nieuwe Europese standaard voor chirurgische maskers worden er ook andere eisen gesteld aan een chirurgisch masker. Dit betreft de bacteriële filter efficiency (BFE), de ademweerstand (Delta P) en de spatweerstand. In welke mate het masker aan deze criteria voldoet, bepaalt welk type mondmasker het is.

De BFE meet de effectiviteit van het chirurgisch mondmasker in het tegenhouden van aerosole druppels (ofwel zeer kleine druppeltjes water in de lucht) die bacteriën bij zich dragen. De BFE geeft vervolgens aan hoeveel deeltjes door het chirurgisch masker tegen worden gehouden, wat direct samenhangt met de hoeveelheid bacteriën die middels het masker vrijkomen in de lucht eromheen. De patiënt is beter beschermd met een hoog percentage BFE. Bij type 2 maskers hebben de maskers een BFE van 98% of meer. Dit type bevat dus een grotere filtercapaciteit dan type 1 maskers.

De Delta P geeft de ademweerstand aan onder specifieke omstandigheden. Dit wordt gemeten op de aspecten temperatuur, vochtigheid en luchtdoorstroming. Hoe lager de Delta P, hoe comfortabeler het masker is voor de drager. Zowel bij type 1 als type 2 maskers gaat het om een Delta P van 3,0 H2O/cm2.

Tot slot wordt in de normering de spatweerstand bepaald. Dit is de weerstand van het filtermateriaal tegen het doorkomen van spatten. Hoe hoger de weerstand, hoe beter het masker is bestemd tegen spatten. Bij enkele chirurgische ingrepen wordt men blootgesteld aan spatten. In dat geval moet een spatbestendig masker gedragen worden van 120 of meer mm./Hg. De maskers hebben dan een ‘R’ achter het nummertype staan.

Type 2 maskers kenmerken zich vooral door hun hoge filtercapaciteit. Hiermee onderscheiden ze zich van type 1 maskers. De type 2 maskers zijn uitermate geschikt voor langdurige ingrepen en situaties, waarbij het risico op meer bacteriën in de lucht hoger is. Chirurgische maskers met type 2 houden druppels/deeltjes vocht uit de lucht met bacteriën namelijk dus erg goed tegen en daarmee is de patiënt erg goed beschermd tegen deeltjes afkomstig van het medisch personeel. Ook in de bestrijding van het coronavirus is een hoge filtercapaciteit erg belangrijk. Daarom zijn type 2 maskers hiervoor een veelgebruikt beschermingsmiddel.