Veiligheidsschoenen klasse S1

Voor veiligheidsschoenen bestaan er verschillende normeringen, ingedeeld in een klasse. Iedere klasse bepaalt de minimale vereisten waaraan de werkschoenen moeten voldoen en de ene klasse heeft er meer dan de andere. Dit wordt gekenmerkt door de S-codering. Deze S staat voor ‘Safety’ en impliceert dat de schoen moet voldoen aan de norm van Safety Shoes, ofwel veiligheidsschoenen. De werkschoenen van Carel Lurvink zijn afkomstig van vooraanstaande merken en gecertificeerd door een erkend testinstituut. De veiligheidsschoenen voldoen aan de EN 345 normering. Veiligheidsschoenen zijn in vijf S-classificaties in te delen. De S-normering staat altijd bij de veiligheidsschoen vermeld. Naast de algemene eisen uit de veiligheidsnorm is het ook van belang dat de schoenen toepasbaar zijn voor de specifieke werkomstandigheden.

S1 veiligheidsschoenen bevatten op zijn minst een veiligheidsneus, die bestand is tegen een belasting met een energie kleiner of gelijk aan 200 Joule. Ook zijn deze schoenen antistatisch en hebben ze een energie-absorberende hak. De schoenen worden vooral vaak gebruikt in en tevens met name geschikt voor droge werkomstandigheden.