Bij efficiënt werken, hoort een snel en probleemloos bestelproces

Bij efficiënt werken, hoort een snel en probleemloos bestelproces
Tijd besparen en fouten voorkomen
De huidige ontwikkelingen maken dat zorgorganisaties zo efficiënt mogelijk willen werken. Dat scheelt niet alleen tijd en handjes, het verbetert ook de werkomstandigheden van de zorgmedewerker wiens werk momenteel erg zwaar is. Met de online bestelportal biedt Carel Lurvink hierin optimale ondersteuning.
Carel Lurvink biedt de mogelijkheid het inkoopsysteem van de zorgorganisatie te koppelen aan hun bestelportal ‘Mijn Carel Lurvink’. Marcel Zwarteveen, Sector Manager Medical bij Carel Lurvink, legt uit wat de voordelen hiervan zijn: “Dankzij deze verbinding, meestal een OCI- koppeling, kan men inloggen op het eigen systeem, maar toch gebruikmaken van alle functionaliteiten van ons bestelsysteem. De kans dat er per ongeluk een verkeerd artikel wordt besteld is daardoor nihil. Een foutieve levering vertraagt het werk en is bovendien erg vervelend voor het personeel. Ook op administratieve uren kan tijd worden bespaard. Immers, de fiattering van de facturen kan overgeslagen worden, omdat deze al tijdens het bestelproces heeft plaatsgevonden.”

Fijnmazig werken

Marcel vervolgt: “Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om op afdelingsniveau te bestellen. Deze bestellingen verpakken wij vervolgens per afdeling, maar bezorgen we gebundeld in één levering. Elke afdeling ontvangt exact de door haar bestelde artikelen. Ook dit scheelt flink wat manuren. Mede omdat artikelen niet meer op de verkeerde afdeling belanden. Door de artikelen gescheiden te verpakken, maar wel gezamenlijk te bezorgen, kunnen we met minder vervoersbewegingen toch fijnmazig uitleveren. Minder kilometers betekent minder brandstofverbruik. En de meters die wij afleggen, doen we zo groen mogelijk. Onze bussen rijden volledig elektrisch en voor onze vrachtwagens zijn we overgestapt op HVO100 diesel. Een duurzame, fossielvrije brandstof die wordt gemaakt uit plantenresten en ander organisch materiaal. Het gebruik van HVO100 zorgt voor bijna 90% minder CO2-uitstoot.”

Inzicht in uitgaven en veiligheid

“Bestellen op afdelingsniveau biedt nog een groot voordeel. Het levert managementrapportages op waarmee inzichtelijk wordt wat er per afdeling exact verbruik wordt. Een facilitair manager kan daarop inspelen. Constateert deze een te hoog verbruik dan duidt dat wellicht op onnodige verspilling. Andersom kan een te laag verbruik van een specifiek artikel erop duiden dat de veiligheidsmaatregelen op de betreffende afdeling niet voldoende in acht worden genomen. Aan de hand van dit soort inzichten kan men kostenbesparend werken en de dienstverlening verbeteren.”

Budget instellen

“Voor nog meer efficiëntie, is het mogelijk om online bestellijsten per afdeling of per medewerker te hanteren. Indien gewenst kan daar een budget aan verbonden worden. En mocht het budget overschreden worden, dan krijgt de beslissingsbevoegde daarvan een melding zodat er overleg kan plaatsvinden. Dit soort service-aspecten scheelt de inkoopafdeling en de zorgmedewerkers ontzettend veel tijd. Tenslotte zorgen onze hoge voorraadposities ervoor dat we meestal binnen 48 uur kunnen leveren.”

Ondersteuning bij duurzaam ondernemen

“We merken dat bedrijven steeds meer waarde hechten aan betekenisvol ondernemen. Zorgen voor een betere wereld en klaar zijn voor de toekomst, is zowel voor hen als ons belangrijk. Wij willen onze klanten waar mogelijk ondersteunen. Om die reden bieden we een groeiend assortiment duurzame en milieuvriendelijke artikelen aan. Daarnaast blijven we onze verpakkingen verbeteren. Zo zijn we 38% minder karton voor de CaluGloves nitril handschoenen gaan gebruiken. En onze reinigingsmiddelen verpakken we, waar mogelijk, in gerecyclede flessen. In 2019 zijn we bovendien gestart met een retourprogramma voor gebruikte werkkleding en -schoenen. En in de rol van kennispartner organiseren we regelmatig seminars voor onze klanten. Daarbij delen we kennis en tips waarmee zij zelf maatschappelijk impact kunnen maken.”

Groen is goed doen

“Onder het motto ‘Groen is goed doen’ proberen wij zelf zo duurzaam en verantwoord mogelijk te werken. Zo maken wij bewuste keuzes op het gebied van productiemethoden, mobiliteit en verbruiksartikelen. Onze leveranciers vragen we eveneens om zo milieuvriendelijk mogelijk te verpakken, bij voorkeur in blanco dozen zodat we ze later opnieuw kunnen gebruiken. Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld 75% van de binnengekomen dozen opnieuw gebruikt. En met behulp van zonnepanelen wekken we onze eigen energie op. Energiebesparingen behalen we daarnaast doordat onze chauffeurs hebben deelgenomen aan het programma Het Nieuwe Rijden. Daarbij leerden ze efficiënter en zuiniger te rijden. Samen met ons vergroende wagenpark en slimme routing, hebben we hiermee onze CO2-footprint aanzienlijk verkleind.”

Gerelateerde artikelen