IFS Food versie 7

Voedselveiligheid
De opvallende punten per hoofdstuk kort toegelicht
In het eerste kwartaal van 2020 is versie 7 van de International Featured Standard (IFS) Food gelanceerd. De herziening is vooral gericht op meer gebruiksgemak en minder papierwerk.

Als onderdeel van het herzieningsproces heeft IFS een openbare raadpleging gehouden door de conceptversie op de IFS-website te publiceren. Belanghebbenden mochten hun opmerkingen indienen tot 11 november 2019 - en ook wij hebben de conceptversie bestudeerd. In dit blog benoemen we per hoofdstuk een aantal opvallende punten. Download ons whitepaper voor een compleet overzicht van alle wijzigingen.

Aanscherping en detaillering

De inhoud van IFS Food is min of meer hetzelfde gebleven. Onderdelen van de norm zijn wel aangescherpt. Veel eisen worden gedetailleerder beschreven en ook de terminologie is hier en daar veranderd.

Hoofdstuk 1 - Bestuur en beleid

In dit onderdeel van IFS Food zijn vooral veel onderdelen samengevoegd en samengevat om meer overzicht te bieden. De strekking van dit hoofdstuk blijft gelijk, maar de focus verschuift wel.

Hoofdstuk 2 - Managementsysteem voor kwaliteit en voedselveiligheid

Verandert er iets in de documenten die u nodig heeft om aan de producteisen te voldoen? Dan moet u vanaf nu de reden voor die wijziging vermelden.

De redenen voor een herziening van het HACCP-systeem (nu het HACCP-plan) zijn gespecificeerd naar aanpassingen in grondstoffen, verpakking, proces, infrastructuur en machines.

Hoofdstuk 3 - Management van mens en middelen

Nieuw in IFS Food versie 7 is dat u vanaf nu ook beschermende kleding voor het bedrijfskantoor moet beschrijven. Daarnaast moet u eten en drinken dat wordt verkocht via automaten en uw bedrijfskantine scherper in het oog houden. De nieuwste versie beschrijft verder gedetailleerder welke onderwerpen minimaal tijdens opleidingen en trainingen moeten worden behandeld.

Hoofdstuk 4 - Operationeel proces

U moet duidelijk vastleggen wie verantwoordelijk is voor het tegengaan van voedselfraude. Verder is toegevoegd dat u voor elke nieuwe ontwikkeling of productwijziging een gevarenanalyse en risicobeoordeling moet uitvoeren. IFS Food versie 7 stelt verder dat u voor het verpakkingsmateriaal gedetailleerde specificaties moet opgeven die voldoen aan relevante wetgeving. En besteedt u processen uit? Dan moet u hierover volledige controle hebben.

Hoofdstuk 5 - Metingen, analyse en verbeteringen

Volgens IFS Food versie 7 moet uw procedure voor terughaalacties vanaf nu een informatiebeleid bevatten dat rekening houdt met klanten en consumenten. Daarnaast verplicht de standaard u nu ook een risicoanalyse uit te voeren voor het opstellen van uw auditplan.

Hoofdstuk 6 - Food defense plan

De food defense gevarenanalyse wordt in de nieuwe versie een food defense plan genoemd. Opleidingen en kennisvergroting op dit gebied krijgen een belangrijkere rol.

Meer informatie?

Download ons whitepaper voor een overzicht van alle belangrijke wijzigingen of vraag ons om advies via 053 - 434 43 43 of [email protected].

Gerelateerde artikelen