Whitepaper IFS Food 7

Op welke punten is de standaard voor voedselveiligheid in 2020 veranderd?
In het eerste kwartaal van 2020 wordt versie 7 van de International Featured Standard (IFS) Food gelanceerd. De herziening is vooral gericht op meer gebruiksgemak en minder papierwerk. Als onderdeel van het herzieningsproces heeft IFS een openbare raadpleging gehouden door de conceptversie op de IFS-website te publiceren. Belanghebbenden mochten hun opmerkingen indienen tot 11 november 2019 - en ook wij hebben de conceptversie bestudeerd. In deze whitepaper hebben we de belangrijkste wijzigingen per hoofdstuk voor u samengevat.