Welk filter heeft u nodig voor optimale adembescherming?

Welk filter heeft u nodig voor optimale adembescherming?
Stof-, gas- damp- of een combinatiefilter?

Het inademen van schone lucht is essentieel voor de gezondheid en veiligheid van medewerkers. Welke maskers en filters u nodig heeft om veilig te kunnen werken, hangt af van de stoffen, gassen of dampen die in uw bedrijf op de werkvloer (kunnen) vrijkomen. Elk filter beschermt namelijk tegen andere soorten gassen of dampen. Voor een optimale adembescherming is het van belang dat u naast het goede masker ook het juiste filter kiest.

Filter van stofmasker

Stofmaskers bieden bescherming tegen stof, nevel, rook en vezels. De beschermingsklassen van het masker worden aangegeven met FFP-coderingen. FFP1 heeft een filterefficiëntie van minimaal 78%, FFP2 92% en een FFP3-masker heeft een minimale efficiëntie van 98% en biedt u dus de beste bescherming. Om tot een verantwoorde en veilige keuze te komen moet u weten hoe schadelijk het fijnstof is en hoeveel ervan vrijkomt. Met behulp van de MAC-waarde kunt u bepalen met welk FFP-masker er veilig in een ruimte gewerkt kan worden.

Halfgelaatsmasker en volgelaatsmasker

Half- en volgelaatsmaskers bieden niet alleen bescherming tegen stoffen, maar ook tegen gassen en dampen. Een halfgelaatsmasker bedekt de neus, mond en kin en sluit beter aan dan een stofmasker, wat de veiligheid verhoogt. Een volgelaatsmasker bedekt de ogen, neus, mond en kin en beschermt dus het gehele gelaat. De gelaatsmaskers kunnen gecombineerd worden met een stof-, gas-, damp- of combinatiefilter. Elk filter beschermt tegen andere soorten gassen of dampen.

Stoffilters

Net als stofmaskers beschermen stoffilters tegen stof, nevel, rook en vezels. Het beschermingsniveau van een stoffilter wordt aangegeven met een P-code. P1 filters hebben de laagste filterefficiëntie en beschermen alleen tegen hinderlijke stoffen, P2 filters beschermen tegen schadelijke stoffen en P3 filters hebben de hoogste filterefficiëntie en beschermen tegen giftige stoffen.

Gasfilters en dampfilters

Gas- en dampfilters bieden bescherming tegen het inademen van gassen en dampen. Welk filter u nodig heeft, hangt af van het soort gas of damp dat vrij kan komen en in welke concentratie. Het soort gas of damp wordt aangegeven met een letter en een kleurcode.

Type A (bruin): Bescherming tegen organische gassen en dampen met een kookpunt hoger dan 65°C
Type B (grijs): Bescherming tegen anorganische gassen en dampen
Type E (geel): Bescherming tegen zwaveldioxide en andere zure gassen en dampen
Type K (groen): Bescherming tegen ammoniak en organische ammoniakderivaten
Type AX (donkerbruin): Bescherming tegen organische gassen en dampen met een kookpunt lager dan 65°C
Type HG (rood):  Bescherming tegen kwikdampen
Type NO (blauw): Bescherming tegen nitreuze dampen en stikstofdioxide
Type CO (zwart): Bescherming tegen koolmonoxide 
Type I (oranje):    Bescherming tegen radioactief jodium

Met het cijfer 1 of 2 achter de letter wordt de filtercapaciteit aangeduid. Het verschil tussen bijvoorbeeld een A1 en A2 filter is de kwaliteit. Een A2 filter bevat meer actief kool dan een A1 filter, waardoor het meer gassen en dampen kan absorberen en het langer meegaat.

Combinatiefilters

Combinatiefilters beschermen tegen gassen, dampen en vaste en/of vloeibare deeltjes. De type-indeling en kleurcode is hetzelfde als bij een gas- of dampfilter. Een ABEK-filter beschermt bijvoorbeeld tegen organische en anorganische gassen en dampen, maar ook tegen zwaveldioxide en andere zure gassen en dampen, ammoniak en organische ammoniakderivaten.

Houdbaarheid filters

De filters van een halfgelaatsmasker en volgelaatsmasker raken tegen het eind van de levensduur verzadigd. Dit kan zorgen voor verhoging van de weerstand bij het ademen. Het masker zal door de verzadiging verontreiniging doorlaten en u zult dan iets beginnen te ruiken of proeven. Het masker biedt op dit moment nog voldoende bescherming en dit brengt niet meteen uw gezondheid in gevaar, maar het is wel raadzaam om het filter zo snel mogelijk te vervangen op een veilige plaats. Bij de combinatiefilter geldt dat als u slechts een van de stoffen, dampen of gassen proeft of ruikt u het filter ook moet vervangen.

Daarnaast moet u rekening houden met verschillende factoren die de houdbaarheid van een gas-, damp- of combinatiefilter verkorten:

  • De snelheid waarmee de drager ademt
  • De concentratie van het gas of de damp
  • De hoeveelheid gassen
  • De luchtvochtigheid
  • De omgevingstemperatuur

Voor alle bovenstaande punten geldt: hoe hoger de waarde, hoe korter de levensduur van het filter.

Als u het filter uit de verpakking heeft gehaald moet u het binnen zes maanden vervangen, ook als deze nog niet is gebruikt. Ook als het filter niet in een masker wordt gebruikt, absorbeert het nog steeds verontreiniging uit de omgeving en raakt het filter verzadigd.

Als het filter niet uit de verpakking is gehaald en veilig is opgeborgen, kunt u het filter ongeveer vijf jaar bewaren. Bij het bereiken van de houdbaarheidsdatum is het filter in ieder geval niet meer veilig te gebruiken, ook niet als het nog in de originele afgesloten verpakking zit.

Meer informatie

Meer over welk masker u het beste kunt gebruiken in welke situatie, leest u hier. Heeft u vragen over het gebruik of toepassing van filters? Stuur een mail naar [email protected] of bel één van onze medewerkers: 053 - 434 43 43.

 

Gerelateerde artikelen