Werkhandschoenen en de gewijzigde EN ISO 374 en EN 388 norm

Industry - werkhandschoenen en de gewijzigde EN ISO 374 en EN 388 norm
Wat moet u weten?
Om uw handen te beschermen tijdens werkzaamheden - tegen bijvoorbeeld gereedschappen, materialen of stoffen - is een goede werkhandschoen onmisbaar. Maar hoe kiest u nu de juiste handschoen en hoe weet u zeker of deze handschoen bescherming biedt tegen datgene waarvoor ze bedoeld zijn? Hiervoor heeft de Europese Unie categorieën en normen opgesteld. Twee van deze normen, EN ISO 374 en EN 388, zijn onlangs gewijzigd. Wat moet u weten?

Categorieën werkhandschoenen

Volgens de Europese richtlijn voor Persoonlijke Beschermingsmiddelen worden veiligheidshandschoenen opgedeeld in drie categorieën op basis van de ernst van het gevaar. Dit is de CE-markering die u terugvindt op de handschoen.

Zo beschermen categorie 1 handschoenen de gebruiker tegen minimale risico’s, bijvoorbeeld bij het werken in de land- en tuinbouw. Gebruikt men handschoenen die vallen onder categorie 2, dan bieden deze handschoenen bescherming tegen middelzware risico’s, zoals snij- en prikgevaar. De meeste bescherming bieden categorie 3 handschoenen. Deze zijn ontworpen om bescherming te bieden tegen onomkeerbare of dodelijk risico’s, wanneer bijvoorbeeld gewerkt wordt met chemicaliën, hitte of elektriciteit.

EN-normen

Omdat bovenstaande categorieën vrij algemeen zijn, zijn er normen ontwikkeld op een meer gedetailleerd niveau; de EN-normen. Deze normen geven aan tegen welk gevaar de handschoen bescherming biedt, zoals bescherming tegen mechanische risico’s (EN 388), tegen chemicaliën, micro-organismen en virussen (EN 374), tegen hitte en vuur (407) of juiste tegen koude (EN 511). De EN 388 en EN 374 norm zijn onlangs gewijzigd. Welke eisen worden er nu aan handschoenen gesteld?

EN 388:2016 - Bescherming tegen mechanische risico's

De EN 388 beschrijft aan welke eisen handschoenen moeten voldoen om bescherming te bieden tegen mechanische risico’s, als schuren, snijden, scheuren, perforatie en impact. De belangrijkste wijzigingen hebben te maken met de tests voor het bepalen van de schuur- en snijweerstand. De invoering van nieuw schuurpapier geeft een stabiele uitslag (schuurweerstand) en als tijdens de bestaande couptest (snijweerstand) wordt vastgesteld dat het mes bot wordt, dan wordt er een extra beoordelingstest volgens ISO13997 toegevoegd. Daarnaast kan een extra test worden uitgevoerd om te bepalen of een handschoen weerstand tegen impact biedt. Door deze aanpassingen is ook het pictogram dat het beschermingsniveau aanduidt gewijzigd. Download het EN 388 informatieblad voor een overzicht van alle veranderingen.

EN ISO 374-1:2016 - Bescherming tegen risico's van chemicaliën, micro-organismen en virussen

EN ISO 374 beschrijft de eisen waaraan handschoenen voor eenmalig gebruik moeten voldoen om bescherming te bieden tegen gevaarlijke chemicaliën en micro-organismen. Met iconen op de verpakking en op de kap van de handschoen wordt weergegeven hoe lang ze bescherming bieden en tegen welke stoffen. Vanaf nu wordt gewerkt met drie categorieën die het prestatieniveau aangeven en is er de mogelijkheid de virusbestendigheid van een handschoen te bepalen d.m.v. een viruspenetratietest. Download ons EN 374 informatieblad voor een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en de bijbehorende iconen.

CaluGuard en CaluGloves handschoenen

Wij zijn nauw betrokken bij het productie- en certificeringsproces van onze CaluGuard (EN 388 en 374) en CaluGloves (EN 374) handschoenen. Twijfelt u welke handschoen u nodig heeft? Vraag het onze specialisten via 053 - 434 43 43 of mail naar [email protected].

Gerelateerde artikelen