EN421 beschermende handschoenen tegen ioniserende straling en radioactieve besmetting

De EN 421 normering geeft aan welke mate van bescherming een werkhandschoen biedt tegen ioniserende straling en radioactieve besmetting. Een werkhandschoen moet vloeistofdicht zijn om tegen radioactieve besmetting te kunnen beschermen. Dit wordt getest middels een penetratietest, zoals gedefinieerd in norm EN 374.

Daarnaast moet een werkhandschoen lood bevatten om tegen ioniserende straling te kunnen beschermen. Het beschermingsniveau en de loodequivalentie van de werkhandschoen staat altijd op het product gemarkeerd. Ioniserende straling kan ervoor zorgen dat werkhandschoenen vervormd worden. Met behulp van een optionele test kan de bestendigheid tegen ozonscheuren als gevolg van ioniserende straling getest worden.

Beschermende handschoenen die in een behuizing of handschoenkast gebruikt worden, moeten bovendien een luchtdruktest doorstaan. Hierbij wordt getest of een handschoen voldoende weerstand biedt tegen waterdamp, met 1 als hoogste score en 4 als laagste score.