Carel Lurvink

Bedrijfshulpverlening

Bedrijfshulpverlening

Een ongeluk zoals een brand of ander ongeval kan altijd gebeuren; ook als u zich aan alle veiligheids- en gezondheidsvoorschriften houdt. Daarom is het van uiterst belang materiaal voor bedrijfshulpverlening (BHV) bij de hand te hebben. Denk hierbij aan verbanddozen, EHBO hulpmateriaal, wondverzorgingsproducten, oogspoeling, blusdekens en in sommige gevallen ook high visibility kleding.
 
Om de veiligheid en gezondheid van werknemers te waarborgen moet elk bedrijf eerst een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) doorvoeren waarin wordt vastgelegd welke risico’s het werk met zich meebrengt. Daarna moet er vast gelegd worden welke maatregelingen genomen moeten worden om de risico’s te minimaliseren. Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. Sommige risico’s kunnen echter niet uitgesloten worden. Er moet een intern noodplan opgesteld worden voor de restrisico’s.

Bedrijfshulpverleners (BHV’ers)

In elk bedrijf of organisatie moeten er tenminste twee personen aangewezen worden die de BHV-taken op zich nemen mocht dit nodig zijn. Vaak worden verschillende BHV-taken over personen verdeeld. Echter moet er altijd iemand aangewezen zijn die de BHVer vervangt bij zijn afwezigheid. Zorg ervoor dat het noodplan voor iedereen duidelijk is! De bedrijfhulpverleners moeten volgens de arbeidsomstandighedenwet ook verplicht een opleiding volgen. Optimaal zou zijn als het bedrijf elk jaar een herhalingscursus aanbiedt zodat u er zeker van kan zijn dat de BHV’ers genoeg kennis hebben. Het aantal BHV’ers hangt af van de restrisico’s, de grootte van het bedrijf of de organisatie en het aantal niet-zelfredzame personen. Ook is het belangrijk dat de bedrijfhulpverleners verspreid zijn over de verschillende afdelingen zodat er in geval van nood altijd snel een BHV’er ter plaats is. Ook het verspreiden van verbanddozen, blusdekens, wondverzorging, oogspoeling, EHBO hulpmaterialen en high visibility kleding is sterk aan te raden.
 
Voorbeelden van BHV-taken:
-        Verlenen van eerste hulp bij ongevallen
-        Het beperken en bestrijden van brand
-        Alarmeren en evacueren van personen in geval van een noodsituatie

Experts binnen uw branche
Al 125 jaar tevreden klanten
Online bestelgemak
Kwaliteit, snel en veilig geleverd

Hoofdkantoor en servicecenter Enschede
Marssteden 40
7547 TC Enschede

053 - 4344343

Servicecenter Hilversum
Franciscusweg 279A
1216 SG Hilversum

035 - 6561402

 

Openingstijden (ma. t/m vr.): 8:15 tot 17:15 uur