Wees ook alert op de omgeving rond uw productieruimte

Auditors verbreden hun scope
Ons voedsel hoort onder zeer hygiënische omstandigheden te worden geproduceerd. Daarom gelden er – terecht – talloze hygiëneregels en -protocollen voor productieruimtes. Maar zijn we ook alert genoeg op de ruimte om die productieruimtes heen?

Jago van Vliet (Sector Specialist Pharmacy & Food bij Carel Lurvink): “Laat ik eerst zeggen dat ik de foodbranche een geweldige branche vind. Dat komt door de heersende mentaliteit; mensen hebben passie voor hun product, de werkethiek is goed, ze zijn erg toegewijd aan het bedrijf en hun werk en dat voel je aan alles. Het zijn professionals, die erg serieus met hun vak bezig zijn – en daar hoort hygiëne absoluut bij.

Certificering gaat op dit moment steeds verder; de ontwikkelingen gaan hard en daar moet ook tijdig en effectief over worden gecommuniceerd. Medewerkers in de productieruimten zijn al verplicht om haarnetjes te dragen en detecteerbare pennen bij zich te hebben (om maar iets te noemen), maar auditors van foodbedrijven kijken nu ook steeds verder aan de achterkant van het bedrijf. U kunt zich dit voorstellen als een soort ‘hygiënische olievlek’, die vanuit het hart van het bedrijf – de productieruimte – steeds verder moet worden uitgebreid naar de omliggende ruimtes. Dit betekent onder meer dat u als bedrijf ook kritischer moet gaan kijken naar de plaats en manier waarop goederen binnenkomen. Hoe groot is de kans dat vervuiling zo mee naar binnen genomen wordt en wat kunt u eraan doen om dat risico zo klein mogelijk te houden?”

Rol kwaliteitsmanager

Jago: “De kwaliteitsmanager van een foodbedrijf moet er daarom voor zorgen dat de chauffeur die goederen komt afleveren, geen toegang krijgt tot het pand. Veel bedrijven hebben op dit moment namelijk nog geen goede faciliteit om schoenen te reinigen van bezoekers. Ik verwacht overigens wel dat we in toenemende mate gaan zien dat bedrijven plateaus in gebruik nemen om zolen te desinfecteren, om zo het ‘inlooprisico’ te minimaliseren. De kwaliteitsmanager moet er ook op toezien dat bij aflevering van goederen standaard wordt gecontroleerd of de gebruikte pallets wel voldoende schoon zijn. Daarnaast is actieve communicatie naar medewerkers nodig over de wijze waarop zij de hygiëneregels binnen het bedrijf moeten naleven (aanwijzingen en pictogrammen). Zowel binnen de productieruimte als in de aangrenzende ruimtes en op de paden er naartoe.”

Kantoortjes en kantines

Bij grote foodproductiebedrijven bevinden zich dikwijls ook kantoortjes en een kantine in de productieruimte. “Ook die ruimtes moeten schoongehouden worden, op een manier waardoor er geen vezels of andere vervuiling mee de productieruimte in kan worden gedragen. U zult dus echt alert moeten zijn op de mogelijke ‘risicozones’ binnen het bedrijf. Kijk daarom naar alle facetten en aspecten; waar is natte reiniging noodzakelijk en waar volstaat droge reiniging? Samen met de klant kijken we naar de aanwezige risicozones binnen het bedrijf. Op basis van de vermoede en geconstateerde vervuilingsgraad op die plekken – en het risico op kruisbesmetting – adviseren we onze klanten graag over de inzet van de juiste schoonmaak- en reinigingsmiddelen in deze zones. Daarvoor kunnen we putten uit een breed assortiment, waaronder disposable moppen en doeken.”

Disposable wint terrein

In productieruimtes wordt vaak nog veel nat gereinigd. (Machine)onderdelen worden ingeschuimd en veel productielijnen beschikken over een intern reinigingssysteem. In die zin is disposable cleaning voor deze echte productieruimtes minder interessant. Voor de ruimten daaromheen is dit daarentegen wél de aangewezen manier om deze goed, gemakkelijk en snel te reinigen. Juist omdat het daar doorgaans om minder zware vervuiling gaat.

Voordelen disposable cleaning

Disposable middelen en materialen zijn bovendien licht en makkelijk in het gebruik, waardoor schoonmaakmedewerkers fysiek minder worden belast. Met een disposable mop kunnen bijvoorbeeld ook ideaal alle gangen worden schoongemaakt tussen de verschillende productieruimtes – waar geen schrob-zuigmachine tussendoor kan – en toiletruimtes. Ook kantoorunits of kantines zijn hiermee goed te reinigen. Eigenlijk is het heel logisch: als het in de productieruimte niet toegestaan is om met een traditionele mop en water te werken, waarom zou u het op de plek vóór de productieruimte dan nog wel doen?

Gerelateerde artikelen